s

2022年硕士研究生招生校外调剂信息汇总(已结束)

发布时间:2022-04-08浏览次数:60431

1、管理学院EMBA

http://emba.hit.edu.cn/info/1010/2093.htm

2、建筑学院  设计学[0872](数字媒体设计方向)

http://arch.hit.edu.cn/2022/0407/c11948a271583/page.htm  

3、深圳校区 设计学[1305](中外合作办学,数字媒体艺术方向)

http://arch.hit.edu.cn/2022/0407/c11948a271574/page.htm