s

哈工大报考点(2301)关于2023年全国硕士研究生招生考试网上确认延时的有关通知

发布时间:2022-11-03浏览次数:10

结合工作实际调整,现将哈工大报考点(23012023年全国硕士研究生招生考试网上确认延时有关安排通知如下:

考生上传材料时间:即日起—202211417:00

审核不通过需要补充材料的截止时间:202211512:00

其他有关要求详见《2023年全国硕士研究生招生考试哈工大报考点网上确认公告》(http://yzb.hit.edu.cn/2022/1024/c8822a282841/page.htm)。


                                             全国硕士研究生招生考试哈工大报考点

                                                                                                                  2022113